TBit Systems AB
Konsten att engagera

Startsida

Tysta lyssnare

Aktiva deltagare

Påverkanstorg

Rådplatsmodellen

Produkter

Tjänster

Bildgalleri

Kundreferenser

Kontakt

Aktiva deltagare


Det finns många metoder för att tillvarata kunskap och öka engagemanget hos mötesdeltagarna. När gemensamma beslut ska fattas eller nya mål formuleras är en centralstyrd plenumdebatt inte praktisk. Genom att använda andra etablerade arbetssätt uppnås en större delaktighet.

Exempel på etablerade metoder är

En debattform som funnits i bl.a. Amerika är runda bords debatter med IT stöd. Dessa lämpar sig utmärkt för fråga/svar situationer där hela församlingen ska ta ställning till en fråga i taget. Debatten blir relativt fyrkantig och den iterativa formuleringen av nya förslag blir svårhanterlig. Mötesdeltagarna kommer inte i kontakt med varandra, annat än via datorerna. Tyvärr blir det ofta långa sittningar när många frågor ska behandlas, och engagemanget riskerar att avta efterhand. Problemet med att den enskilda individen inte kommer till tals är densamma. Metoden är mindre tidseffektiv när många saker ska debatteras.

Fackförbundet SIF har utvärderat flera debattmetoder och har helt gått över till att använda påverkanstorg där TBit Systems varit leverantör av IT stödet under många år.

TBit Systems AB, Stockholm info@tbit-systems.com 0708-731 569
When it comes to 3rd tranche about the hublot replica sale, this is the rolex submariner replica watches playthings desk on the street suppliers. It really is truly regular within the road about the town. I believe how the buddies that some standard feeling won't invest thing to consider in order to these types of reduced degree reproduction view. Just the person that does not have any kind of particulars for that department from the hublot replica sale might these people buy this kind of wrist watches. They are the easy category associated with high quality high quality low-cost reproduction view. Hopefully it's going to aid all of us for that purchasing from the fake desk.