TBit Systems AB
Konsten att engagera

Startsida

Tysta lyssnare

Aktiva deltagare

Påverkanstorg

Rådplatsmodellen

Produkter

Tjänster

Bildgalleri

Kundreferenser

Kontakt

Varför använda datoriserade påverkanstorg

Inledning
Många organisationer har utnyttjat påverkanstorg. Idag känner vi till ett 30-tal som regelbundet genomför sina kongresser enligt denna arbetsform. Vad vi känner till har fyra av dessa använt datorer och programvara som utvecklats med speciell funktionalitet för att hantera debatten. Lösningar där enkla ordbehandlingsprogram används förekommer säkert hos många.

För att ett påverkanstorg ska bli den ’kick i organisationen’ som man förväntar sig gäller det att noggrant planera införandet & genomförandet. Ibland har man bara en chans till att förändra något i en organisation, och det måste bli rätt från början.

Tittar vi på lite statistik från några kongresser som vi genomfört med våra lösningar så är det mellan 120-230 ombud som ska lägga nya förslag och kommentera andras lagda förslag. Mellan 200-300 nya förslag brukar komma in och mellan 1500-8500 synpunkter läggs på dessa. Under det pressade tidsschema som en kongress har på sig gäller det att klämma fram idéerna snabbt och få det sammanställt utan dröjsmål, för att kunna ta beslut i plenum.

Manuellt påverkanstorg
Tänk Er själva om det ”manuella” påverkanstorget genomförs. 200 personer skriver lappar för hand (eller med hjälp av ordbehandlingsprogram, vilket ju kräver datorer) och anslår dessa på anslagstavlor. Därefter ska de mingla runt och sätta sin signatur på de förslag de väljer att stödja eller avslå.

Följande situationer uppstår

 • Handskrivna förslag kan vara svårlästa och att information saknas t.ex vem som lagt förslaget och vilket ämne det avser.
 • Namnen på de ombud som röstat på ett förslag kan vara otydliga.
 • En person kan ha röstat flera gånger på samma förslag och kanske skrivit dit andras namn.
 • Förslaget med tillhörande röster kan ta mycket stor del av anslagstavlan i anspråk pga. sin ostrukturerade layout.
 • Arbetet att sammanställa debatten blir mycket jobbig och kommer att ta hela natten. Därefter måste debatten bedömas & skrivas ut innan den delas ut till ombuden inför det kommande beslutsplenum.
 • Statistik över debatten blir jobbig att ta fram.
 • Ombuden känner det mer som lekstuga än en professionell och genomtänkt debattmetod.

Datoriserade påverkanstorg
För att undvika dessa problem valde Sif att 1999 utveckla sitt debattsystem RIT inför sin kongress 2000. Alla vidareutveckling och rättigheter till RIT har övertagits av TBit Systems AB efter Sif kongressen 2004. Detta elektroniska påverkanstorg kallades för Rådplatsmodellen och RIT står för Rådplatsens IT lösning.

RIT bygger på att en databas hanterar hela debatten.

 • Alla ombud finns registrerade och har egna lösenord. Behörighet kan styras individuellt.
 • Underlaget för debatten (handlingsprogram, motioner el. dyl) finns lagrad i databasen och strukturerad under olika ämnesområden.
 • Nya Förslag/yrkanden och röster/synpunkter på dessa registreras av ombuden på datorer och lagras i databasen. Det är även möjligt att på distans delta i debatten.
 • Utskrifter som ska sättas upp på anslagstavlorna görs automatiskt och är mycket tydliga i sin layout och tar liten plats i anspråk.
 • Den pågående debatten marknadsförs kontinuerligt genom storbildskärmar och att samtliga ombudsdatorer hela tiden hålls uppdaterade med nyinkommet material.
 • Statistik kan snabbt tas fram ur databasen och skrivas ut eller publiceras på valfri plats, t.ex. en webbsida.
 • När påverkanstorget stängs skapas på ca 10 sekunder ett Word dokument som sammanställer hela debatten i detalj. Detta dokument har en struktur som är väl beprövad av våra kunder och kräver minimalt med redigering innan det skrivs ut och delas ut till ombuden.

RIT har använts på flera kongresser och är mycket driftssäkert. Det finns inbyggd katastrofhantering ifall strömmen skulle gå eller att en databas slutar fungera. Debatten på en station flyttas snabbt till en annan och kan återupptas inom några minuter.

Slutord

Ett påverkanstorg bör bli så bra så att ombuden väljer övergå till denna debattform i framtiden. Trots att många använder denna debattform på manuell nivå har den visat sig vara mycket omtyckt. Risken är att debattunderlaget inte genomarbetas och struktureras ordentligt gör att debatten inte går het utan snabbt svalnar av och bedöms som lite av en lekstuga för förändring. Ett elektroniskt påverkanstorg, med specifik funktionalitet för ändamålet, har bevisligen visat sig vara rätt väg att gå och en majoritet av ombuden som prövat det vill helt övergå till denna debattform i framtiden.

 

TBit Systems AB, Stockholm info@tbit-systems.com 0708-731 569