TBit Systems AB
Konsten att engagera

Startsida

Tysta lyssnare

Aktiva deltagare

Påverkanstorg

Rådplatsmodellen

Produkter

Tjänster

Bildgalleri

Kundreferenser

Kontakt

Tysta lyssnare

Detta är en symbolisk bild över mötesdeltagarna.
Endast ett fåtal kommer till tals när viktiga beslus ska diskuteras.

Att aktivera och engagera mötesdeltagare är en svår utmaning.

När deltagare samlas för att debattera frågor, diskutera visioner och
formulera mål krävs det stor disciplin för att föra debatten framåt,
hålla tidsramarna och sammanställa det som har sagts.
I många sammanhang genomförs ofta en traditionell plenumdebatt.
Många upplever plenumdebatter som ohållbara då majoriteten av
deltagarna blir ”tysta lyssnare” som saknar engagemang.
Talarstolen domineras av ett fåtal individer som sällan är representativa,
könsmässigt eller åldersmässigt, i förhållande till deltagarna.
De flesta individernas kreativa idéer kommer inte fram eftersom de
flesta saknar talarstolsvana och känner sig inte bekväma i situationen
att tala inför publik.

Kostnaderna för att arrangera möten rusar snabbt iväg och många
organisationer spenderar lätt stora summor på resor, hotell & mat.
I förberedelserna kommer ofta målet med mötet i andra hand och
kvaliteten på slutresultatet blir tveksamt. Den tid mötet tar i anspråk
måste optimeras då frånvaro från ordinarie arbetsuppgifter är
mycket kostnadskrävande.

TBit Systems AB, Stockholm info@tbit-systems.com 0708-731 569
hublot replica uk
cartier replica uk
tag heuer replica uk
rolex replica uk
hublot replica